Products
Paradicsom
Zöldségek
Készételek
Menu
Organikus
Ételkínálat

Privacy Policy

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (EU) 2016/679 („GDPR”) ALAPJÁN

Az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) és a 2003. június 30-i 196. sz. olasz törvényerejű rendelet („A személyes adatok védelméről szóló kódex”) célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok kezelése a természetes személyek jogainak, alapvető szabadságainak és méltóságának megfelelően történjen, különös tekintettel a titoktartásra és a személyazonosságra.

Előszó

Ez az oldal arra vonatkozóan nyújt tájékoztatást, hogy a www.cirio1856.com weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”) hogyan kezeli az azt felkereső vagy a szolgáltatásaival és funkcióival kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban a „Felhasználók”) személyes adatainak kezelését.

CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola (a továbbiakban a „Társaság”), mint „Adatkezelő”, az (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. és 14. cikkei és az adaptációs jogszabály értelmében köteles bizonyos, ezen a nyomtatványon szereplő információkat a Honlapot egyszerűen böngésző vagy a Honlap által kínált webes szolgáltatásokhoz hozzáférő Felhasználók rendelkezésére bocsátani.

A Weboldal egyes kérésekre, szolgáltatásokra és igény szerinti szolgáltatásokra létrehozott oldalain konkrét tájékoztató jellegű leírások olvashatók vagy jeleníthetők meg.

Ez a tájékoztató kizárólag a Weboldalra vonatkozik, és nem vonatkozik más olyan weboldalakra, amelyeket a Felhasználó a Weboldalról elérhető linkeken keresztül kereshet fel.

A személyes adatok kezelője

Az adatkezelő maga a Társaság, a CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, székhelye: 40068 - San Lazzaro di Savena (Bologna tartomány), Via Paolo Poggi, 11, Olaszország, adószáma és a bolognai kereskedelmi kamaránál (C.C.I.A.A.: Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara) vezetett cégjegyzékszáma 02858450584, HÉA-száma (Héaazonosító száma) 00708311204, REA száma BO-260769.

A személyes adatok feldolgozója

Az adatfeldolgozó, kizárólag a böngészési adatokra vonatkozóan, a KINA S.r.l., székhelye: 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, 7, adószáma, HÉA-száma (Héaazonosító száma) és a vicenzai kereskedelmi kamaránál (C.C.I.A.A.: Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara)vezetett cégjegyzékszáma: 03593280245, R.E.A. száma VI-337536, e-mail címe info@kina.it, P.E.C. (hitelesített e-mail) címe kina@pec.it.

A személyes adatok forrása

A Weboldalon tett látogatást követően az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó adatok feldolgozhatók.  

Az alábbiakban a böngészési adatokra vonatkozóan meghatározottak kivételével a Weboldal  Felhasználóinak személyes  adatait a Felhasználók szabadon adják meg, és ezért a Társaság közvetlenül maguktól a Felhasználóktól gyűjti be azokat, a Weboldalra való belépés és a Weboldalon való böngészés során, vagy a megfelelő elektronikus kérdőívek kitöltésével, a Weboldalnak bizonyos kérések és/vagy igény szerinti szolgáltatások számára létrehozott részein.

Mindenestere, minden személyes adat begyűjtése és kezelése a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és az (EU) 2016/679 „GDPR” rendeletben előírt titoktartási kötelezettségeknek, az adaptációs jogszabályoknak és a Személyes adatok védelméről szóló olasz törvénykönyvnek (196/2003. sz. olasz törvényerejű rendelet) megfelelően történik..

A feldolgozott személyes adatok kategóriái

Böngészési adatok

A Weboldal működtetéséhez használt informatikai rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során automatikusan megszereznek bizonyos személyes adatokat, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatának velejárója.

Ezeknek az információknak a begyűjtése nem azért történik, hogy azokat az azonosított érintettekkel hozzák összefüggésbe, de jellegüknél fogva a kezelés és a harmadik felek birtokában lévő adatokkal való összekapcsolás révén lehetővé válhat a Felhasználók azonosítása.

A Weboldalra való belépéssel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság rendszerei megszerzik az Internet Protocol (IP) címet, a Felhasználók által a Weboldal meglátogatásához használt számítógépek domain neveit és egyéb, az alábbiakra vonatkozó adatokat: a kért erőforrások címét az egységes erőforrás-azonosító (URI) jelöléssel, a kérés időpontját, a Webhely webkiszolgálójának a kérés elküldésére használt módszerét, a webkiszolgálótól válaszként kapott fájl méretét, a webkiszolgálótól válaszként kapott állapotjelző számkódot, az IP-cím által jelzett általános földrajzi helyet és a Felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paramétereket, amelyek továbbítása elengedhetetlen az internet és a Webhely szabályos és helyes működése szempontjából.

A felhasználó által önkéntesen szolgáltatott adatok

A Felhasználó által a Weboldalon megadott címekre küldött elektronikus levelek nem kötelező, kifejezett és önkéntes elküldése, illetve a fenntartott területek használata és a webes űrlapok kitöltése a Felhasználó személyes adatainak a Társaság általi későbbi megszerzését és kezelését vonja maga után, amely a szerződéskötést megelőző tevékenységek elvégzéséhez, következésképpen a szerződés létrehozásához és végrehajtásához, a kérések megválaszolásához és/vagy a kért szolgáltatás nyújtásához, valamint bármely más megadott személyes adat megszerzéséhez szükséges.

In particular, by accessing the Website, the User acknowledges that the Company may acquire and then process the following personal data: personal data (e.g. name, surname, province/state, country etc.); contact information (e.g. telephone numbers, e-mail addresses); company information (e.g. company name, position).A Felhasználó a Weboldalra való belépéssel tudomásul veszi, hogy a Társaság a következő személyes adatokat szerezheti meg és kezelheti: személyes adatok (pl.: név, vezetéknév, megye, állam); kapcsolattartási adatok (pl.: telefonszámok, e-mail címek); céges adatok (pl.: cégnév, beosztás).

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja - A személyes adatok szolgáltatása és a szolgáltatás megtagadása

Böngészési adatok

The automatic navigation data cannot be immediately linked to any personal profile but are collected and used by the Company for the sole purpose of pursuing its legitimate interest i.e. allowing the User to use the contents published on the Website and guarantee the correct and legal operation and management of the Website and of the services offered and to protect or guarantee suitable access policies to confidential content, as well as to obtain anonymous statistical information on the use of the Website and the relevant requests and services oAz automatikus böngészési adatok nem kapcsolhatók közvetlenül a személyes adatokhoz, a Társaság kizárólag abból a jogos érdekből gyűjti és használja fel őket, hogy a Felhasználó élvezhesse a Weboldalon közzétett tartalmakat, és így garantálja a Weboldal és a kínált szolgáltatások helyes és szabályos működését és kezelését, valamint a bizalmas tartalmak megfelelő hozzáférési politikájának védelmét vagy biztosítását, továbbá névtelen statisztikai információkat szerezzen magának a Weboldalnak, a kéréseknek és a kínált szolgáltatásoknak a használatáról.

Az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására a Weboldal vagy más, a Weboldalhoz kapcsolódó vagy azzal összekapcsolt vagy összefüggő oldalak ellen elkövetett feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén, és a törvényi előírásoknak megfelelően csak az Igazságügyi Hatóság kérésére kerülnek átadásra.

A felhasználó által önkéntesen szolgáltatott adatok

A Felhasználók által megadott személyes adatok feldolgozhatók a szerződéskötést megelőző tevékenységek elvégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célokból, következésképpen a szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, a kérések megválaszolásához és a szolgáltatás, valamint a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése, vagy a hatóságok, felügyeleti és ellenőrző szervek vagy az igazságszolgáltatás által kiadott rendelkezések), vagy egy jogos érdek érvényesítése érdekében (a weboldal biztonsági ellenőrzési szolgáltatásai a Társaság vagy harmadik felek ellen elkövetett csalások és számítógépes bűncselekmények megelőzése, a weboldal számítógépes szolgáltatásainak megvalósítása és minőségének javítása). Ezek az igények képezik azt a jogalapot, amely igazolja az ezekből következő kezelés jogszerűségét. Az ezekhez a célokhoz szükséges adatok szolgáltatása esettől függően szerződéses vagy jogi kötelezettséget jelent; ezek nélkül a Társaság nem tudja elvégezni a szerződéskötést megelőző tevékenységeket, és következésképpen nem tudja megkötni és végrehajtani a szerződést, nem tud válaszolni a kérésekre, vagy nem nyújthatja a kért szolgáltatást. Az ilyen adatok szolgáltatása esetén kezelésükhoz nincs szükség a Felhasználók hozzájárulására.

A személyes adatok kezelésének módszere

In relation to the aforementioned purposes, the processing of personal data is carried out both in a non-automated manner, through the use of manual (paper) media, and in an automated manner, with electronic, IT and telematic tools, according to organizational and processing logics strictly linked to the data processing purposes, and, in any case, with means suitable for guaranteeing the security, physical integrity and confidentiality of the data, as well as preventing data loss, illicit or incorrect use and unauthorised access.A személyes adatoknak a fent említett célokkal összefüggő kezelése mind nem automatizált módszerekkel, kézi (papíralapú) eszközökkel, mind automatizáltan, elektronikus, számítógépes és telematikai eszközök segítségével, a célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési és kezelési logika szerint, és minden esetben az adatok biztonságát, fizikai épségét és bizalmas jellegét, valamint az adatvesztés, a jogellenes vagy helytelen felhasználás és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását biztosító megfelelő eszközökkel történik.

A fent említett jogszabályokkal összhangban minden kezelés a helyesség, a jogszerűség, az átláthatóság, valamint a Felhasználók titoktartásának és jogainak védelmének elvein alapul.

Az adatkezelés helye

Az adatkezelést közvetlenül a Társaság szervezete végzi a székhelyén, az Adatfeldolgozó pedig a székhelyén és a tárhelyszerverek adatközpontjaiban (Franciaország), kizárólag a Társaság székhelyén és/vagy a Társaság és/vagy az Adatfeldolgozó egyes működési egységeinél a felelős és speciálisan képzett, e feladatok elvégzésére felhatalmazott, folyamatosan azonosított, megfelelő oktatásban részesített és a hatályos jogszabályok által előírt korlátozásokkal tisztában lévő személyzet végzi, a mindenkori legmegfelelőbb biztonsági intézkedések alkalmazásával.

Személyes adatok közlése

A Felhasználóknak a Társaság által tárolt személyes adatai Olaszországban és az Európai Unióban a törvény vagy a szerződés által előírt kötelezettségek és/vagy az igényelt kérések, teljesítések vagy szolgáltatások teljesítése keretében a következő jogalanyokkal vagy jogalanyi kategóriákkal közölhetők: internetszolgáltatók, tárhely szolgáltatók, a Társaság termékeinek forgalmazói.

A Felhasználóknak a Társaság által tárolt személyes adatai Olaszországban az elektronikus, számítógépes és telematikai eszközök kezeléséért vagy karbantartásáért felelős személyként tevékenykedő alanyok felé is továbbíthatók.

A Felhasználóknak a Társaság által tárolt személyes adatai végül Olaszországban közölhetők az illetékes hatóságokkal vagy más külső alanyokkal, amennyiben az ilyen közlést az alkalmazandó törvények vagy rendeletek megkövetelik vagy előírják.

A Felhasználóknak a Társaság által tárolt személyes adatai a következő adatfeldolgozókkal közölhetők: a Társaság alkalmazottai, különösen a Társaság kereskedelmi/marketing és külföldi kommunikációs részlegei

Személyes adatok terjesztése és harmadik országok felé történő továbbítása

No dissemination of Users' personal data is expected.Nem tervezzük a Felhasználók személyes adatainak terjesztését.

A Társaság tájékoztat arról, hogy a személyes adatok a szerződés megkötése vagy teljesítése, illetve a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából harmadik országok felé is továbbíthatók, azaz olyan országokba, amelyek nem tartoznak az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez - EGT (ún. harmadik országok), és amelyekről az Európai Bizottság elismeri, hogy rendelkeznek a személyes adatok védelméhez szükséges megfelelő szinttel, vagy, ellenkező esetben csak akkor, ha a személyes adatoknak a harmadik országéhoz képest megfelelő szintű védelmét a harmadik országban található alanyok szerződésben garantálják (pl. az Európai Bizottság által előírt szabványos szerződési feltételek aláírásával), és az Érintettek jogainak gyakorlása mindig biztosított.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Böngészési adatok

Az adatoknak az igazságügyi hatóságok általi esetleges felhasználása kivételével, amely a Weboldal vagy más, a Weboldalhoz kapcsolódó vagy azzal összekapcsolt oldalak ellen elkövetett számítógépes bűncselekmények esetén a felelősség megállapítására szolgál, a böngészési adatokat statisztikai kezelésük után azonnal törlik, és minden esetben legfeljebb 2 (két) évig tárolják.

A felhasználó által önkéntesen szolgáltatott adatok

A Felhasználók személyes adatainak kezelése a fent említett célok teljesítéséhez szükséges ideig történik. A Társaság ezért a személyes adatokat a szerződéses kapcsolat teljes időtartamára megőrzi a megkeresések megválaszolása, a kért teljesítmény vagy szolgáltatás nyújtása, a velejáró és az ebből következő teljesítések elvégzése, a vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségek tiszteletben tartása, valamint saját és harmadik felek védelme érdekében, továbbá a vonatkozó elévülési idő lejártáig, a teljesítési és/vagy szolgáltatási kapcsolat megszűnésének időpontjától kezdődően.

Az alkalmazandó tárolási időszak lejárta után a Felhasználók személyes adatai törlésre kerülnek vagy olyan formában kerülnek megőrzésre, amely nem teszi lehetővé az érintett személy azonosítását (pl. visszafordíthatatlan anonimizálás), kivéve, ha további kezelésük az alábbiak közül egy vagy több cél miatt szükséges: i) a megőrzési időszak lejárta előtt kezdeményezett előzetes pert megelőző és/vagy peres eljárások megoldása; ii) a belső ellenőrzési funkciók és/vagy külső hatóságok által a tárolási időszak lejárta előtt kezdeményezett vizsgálatok/ellenőrzések nyomon követése; iii) a Társasághoz a tárolási időszak lejárta előtt érkezett/bejelentett hatósági megkeresések nyomon követése.

Az érintett jogai

Az (EU) 2016/679 „GDPR” rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontja, valamint 15-21. cikkei az érintett Felhasználó számára a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi konkrét jogok gyakorlását biztosítják:

  1. kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést és azok másolatát (15. cikk);
  2. kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését (16. cikk);
  3. kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését (17. cikk);
  4. kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (18. cikk);
  5. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása céljából (20. cikk);
  6. tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen (21. cikk).

If data processing is based on consent, the data subject has the right to withdraw it at any timAmennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintettnek joga van ahhoz, hogy azt bármikor visszavonja.

A jogok gyakorlásának módja

A Felhasználók az előző pontban említett jogokat a KINA S.r.l.-hez fordulva gyakorolhatják (székhelye: 36100 - Vicenza (VI), Via Contrà Vittorio Veneto, 7, adószám, HÉA-szám (Héaazonosító szám) és a vicenzai kereskedelmi kamaránál (C.C.I.A.A.: Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara) vezetett cégjegyzékszáma: 03593280245, R.E.A. száma: VI-337536, tel. +39 333 6386163, e-mail info@kina.it, P.E.C. (hitelesített e-mail) címe kina@pec.it.

Panasz és jelentés az Adatvédelmi Biztosnak

Az érintett Felhasználónak mindig és minden esetben joga van panaszt tenni az olasz Adatvédelmi Biztosnál (az olasz Adatvédelmi Biztos elérhetőségei és a követendő eljárás a www.garanteprivacy.it) weboldalon érhető el, vagy alternatívaként az igazságügyi hatóságokhoz fordulhat.

Az adatvédelmi szabályzat verziói

Ez a dokumentum a Cirio 1856 weboldal „Adatvédelmi szabályzatát” képezi, és frissítések és/vagy módosítások tárgya lesz (de a különböző verziók szükség esetén elérhetőek lesznek).

Utolsó frissítés: 2021.11.29.

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits